SACHKHAND EXPRESS

NON-PROFIT ORGANIZATION

 • 0:00
 • Aap Gawae Sewa Kare4:30
 • Eh Khnehi Aaski3:22
 • Eh Khnehi Chakri2:19
 • Ek Krisnang Sarab Deva4:13
 • Ete Chaanan Hodeyan2:15
 • Rehni Rahe Soi Sikh Mera11:11
 • Tu Mera Pita6:03
 • Tum Ho Sab Rajan11:23
 • Tumari Kirpa Te Japeai Naun8:05
 • Udo Na Kaga Kaare11:33
 • Ut Ucha Taka Darbara11:58
 • Wade Mere Sahib8:15