SACHKHAND EXPRESS

NON-PROFIT ORGANIZATION

 • 0:00
 • Ab Mohe Ram Apna Kar Jaanya8:10
 • Jis Simrat Sukh Hoye7:23
 • Jisda Sahib Dada9:33
 • Kanchan Sio Paiye Nahi5:27
 • Lakhi Jungle Khalsa10:03
 • Mera Baid Guru Govinda5:07
 • Naam Simran2:44
 • Soee Soee Devai5:35
 • Tu Data Jia Sabhna Ka8:14
 • Tuhi Nishani Jeet Ki 7:46
 • Waheguru Waheguru (Jaap)0:58