• 0:00
 • Aisa Naam Man Sada Dhiyaye8:00
 • Amrit Naam Parmeshwar Tera11:16
 • Amrit Pivoh7:28
 • Babul Mera Vad Samratha4:34
 • Bisar Gai Sab Taat Parai1:30
 • Deho Darash3:32
 • Hum Eh Kaaj9:38
 • Je Ko Apni8:11
 • Jiske Sir Upar Tu Swami4:36
 • Jo Mange Thakur Apne Te6:11
 • Kaal Tu Hi8:20
SACHKHAND EXPRESS

NON-PROFIT ORGANIZATION